Εταιρική Εκπαίδευση

Στο STAY SAFE KRAV CLUB έχουμε την δυνατότητα υποστήριξης και διεξαγωγής κύκλου μαθημάτων Αυτοάμυνας (Krav maga) για το στελεχικό δυναμικό κάθε εταιρίας, στα πλαίσια των προγραμμάτων (Teambuilding) τα οποία αφορούν και προάγουν τη σύσφιγξη και ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των στελεχών, καθώς και την οικοδόμηση πνεύματος συνεργασίας μεταξύ τους.

Τα μαθήματα αυτά, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να αποτελούν έναν ολοκληρωμένο κύκλο για μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες και τεχνικές της αυτοάμυνας, θα προσφέρουν στα στελέχη των εταιριών πολύ πρακτικές, άμεσες και, κυρίως, εφαρμόσιμες γνώσεις, πάνω σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των καιρών μας, αυτό της ασφάλειας του ατόμου και των οικείων του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (στο δρόμο, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο χώρο εργασίας κ.ά.)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε  με τη γραμματεία της σχολής μας.

error: Απαγορεύεται η αντιγραφή !!